Miljöbalken

Uppdaterad juni 2019

Vår miljöbalk består av 12 st häften i två pärmar. Det tolfte häftet innehåller ett sökordsregister. Uppdateringar i miljöbalken görs som regel minst tre gånger per år.

Grundpaket i A5-format inklusive ett års prenumeration kostar 1.795:-/artikelnummer 51500..År 2 blir prenumerationskostnaden 885 kr.

Kan även beställas i A4-format. Samma utförande och pris, ange A4 vid beställningen!

Miljöbalken komplett med Allmänna Råd

Levereras i 2 + 2 pärmar i A5 eller A4 format. Ange A5 eller A4 vid beställning.

Artikelnummer: 52500

Grundpaket samt ett års prenumeration kostar 2.775:-/ artikelnummer 52500. År 2 blir prenumerationskostnaden 1770 kr för att hålla bägge pärmarna uppdaterade.

Vill Du hellre läsa i A4-format ange A4 vid beställningen! Samma priser som A5.


Miljöbalken Flik 01
Häfte 1a
Miljöbalken Första avdelningen ”Övergripande bestämmelser” kap 1-6 med tillhörande förordningar.
Häfte 1b
Miljöbalken Första avdelningen "Utsläppsrätter"
Miljöbalken Flik 02
Häfte 2
Miljöbalken Andra avdelningen ”Skydd av naturen” kap 7-8 med tillhörande förordningar
Miljöbalken Flik 03
Häfte 3a
Miljöbalken Tredje avdelningen kap 9 ”Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” kap 10 ”Förorenade områden” med tillhörande förordningar
Häfte 3b
Miljöbalken Tredje avdelningen kap 9 ”Strålskydd" i anslutning till Miljöbalken
Häfte 3c
Miljöbalken Tredje avdelningen Energi i anslutning till Miljöbalken
Häfte 3d
Industri i anslutning till Miljöbalken
Miljöbalken Flik 04
Häfte 4
Miljöbalken Tredje avdelningen kap 11 ”Vattenverksamhet” med tillhörande förordningar
Miljöbalken Flik 05
Häfte 5
Miljöbalken Tredje avdelningen kap12 ”Täkter, jordbruk och annan verksamhet” med tillhörande förordningar
Miljöbalken Flik 06
Häfte 6
Miljöbalken Tredje avdelningen kap 13 ”Genteknik” med tillhörande förordningar
Miljöbalken Flik 07
Häfte 7a
Miljöbalken Tredje avdelningen kap 14 ”Kemiska produkter och biotekniska organismer” med tillhörande förordningar
Häfte 7b
Miljöbalken Tredje avdelningen kap 14 ”Kemiska produkter och biotekniska organismer” med tillhörande förordningar
Bilaga till 7b Svavel
Svavelförordningen 2014:509
Miljöbalken Flik 08
Häfte 8a
Miljöbalken Tredje avdelningen kap 15 ”Avfall och producentansvar” med tillhörande förordningar
Häfte 8b
Miljöbalken Tredje avdelningen kap 15 ”Avfall och producentansvar” med tillhörande förordningar
Miljöbalken Flik 09
Häfte 9
Miljöbalken Fjärde avdelningen kap 16-25 ”Prövning av mål och ärenden” med tillhörande förordningar
Miljöbalken Flik 10
Häfte 10
Miljöbalken Femte avdelningen kap 26-28 ”Tillsyn mm” med tillhörande förordningar
Miljöbalken Flik 11
Häfte 11
Miljöbalken Sjätte avdelningen kap 29-30 ”Påföljder” samt sjunde avdelningen kap 31-33 ”Ersättning och skadestånd mm” med tillhörande förordningar
Miljöbalken Flik 12
Häfte 12
Miljöbalken Sökregister samt lag om införande av miljöbalken, mm

<<< Tillbaka

Förlagshusen
Storgatan 33 59232 Vadstena Östergötland
info@ngt.se