Vi och våra kunder

Sedan 1989 finns Förlagshusens verksamhet i Vadstena.

Denna specialinriktade förlagsverksamhet har sedan 1946 försett miljösverige med litteratur inom miljö-och hälsoskyddsområdet till kommuner, företag m.fl.
Mångårig erfarenhet gör att vi känner våra kunders behov. Sedan början av 2000-talet har vi ändamålsenliga lokaler på kulturhistorisk mark i centrala Vadstena.

Bland våra nöjda kunder märks i princip alla kommuners miljö-och hälsoskyddskontor eller motsvarande och de flesta har dessutom prenumeration på nyutgåvor hos oss.
Utöver olika kommunala förvaltningar finns vi bland annat hos de flesta länsstyrelserna, Regeringskansliet, Försvaret, Polisen, Riksåklagaren och miljöåklagarna, Tingsrätter, Banverket, Järnvägsinspektionen, Sjöfartsverket, Vägverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, olika certifieringsföretag, revisionsföretag, utbildningsföretag och miljökonsulter som WSP och Stena ett stort antal företag från de stora som Volvo, ABB, Alfa Laval och Ericsson till mindre företag som de flesta Anticimex-kontoren, Torsåsen Fågelprodukter, Nyskördade morötter och Ödeshögs mekaniska.

I samband med köpet av vår litteratur tecknar de flesta kunder prenumeration på nyutgåvor hos oss för att hålla sin lagstiftning aktuell.

Vi gör miljöarbetet lättare!

Vår litteratur

Våra laghäften är sedan länge välkända i miljösverige.

Det användarvänliga A5 formatet har nu kompletterats med A4 format och e-böcker. Samlingspärmarna med sökordsregister och

stödord i marginalen till varje paragraf har blivit mycket omtyckta för sin användarvänlighet.

Laghäftena uppdateras regelbundet och prenumeration kan tecknas på nyutgåvor.

Våra pärmar finns inom områdena miljöbalken, allmänna råd till miljöbalken, djurskyddslagar, livsmedelslagar och REACH-lagstiftningen.

Vi har fasta avgifter för prenumeration.

Ni köper en grunduppsättning som sedan uppdateras under ett år. Se vidare på vår sida produkter.

Uppsägningstid: 30 dagar

Förlagshusen
Storgatan 33 59232 Vadstena Östergötland
info@ngt.se