Välkommen till e-bok.se

Förlagshusen har under decennier arbetat i miljöns tjänst och erbjudit användarvänlig litteratur.
Hos oss hittar du miljöbalken, allmänna råd till miljöbalken, REACH-lagstiftning, djurskyddslagar, djurhållningslagar och livsmedelslagar. Se mer om lagsamlingarna på förlagshusen.se.
Våra lagsamlingar finns i digital utgåva för 595 kronor/år, men även i A5 och A4-format.
Flertalet kommuner har prenumerationer på våra olika lagpaket, liksom alla länsstyrelser samt ett stort antal företag inom olika sektorer.

Vi stödjer Missing People!

Förlagshusen
Storgatan 33 59232 Vadstena Östergötland
info@ngt.se